Slik er forslaget til kompensasjonsordning for å dekke uunngåelige faste kostnader
Siste nytt