Presentasjon av Næringsforeningen i Levanger

En sammensatt gruppe fra lokalt næringsliv har startet arbeidet med å få på plass en ny næringsforening i organisasjonsform, for å erstatte LNF AS som i dag ble vedtatt avsluttet.
Vedlagte presentasjon ble vist etter ekstraord. Generalforsamling i LNF 28.08.19.

Siste nytt