Fagråd reiseliv

Fagråd Reiseliv er opprettet for å bidra til å styrke Levanger sin posisjon som destinasjon for mat, turisme og opplevelser. 

 

Fagrådet arrangerer ca 4 medlemsmøter i året, tre før sommeren og ett etter.

Fagråd reiseliv er et aktivt fagråd, ledet av Christian Wee, direktør for vårt museum- og reiselivsfyrtårn; Falstadsenteret. Vi jobber tett med bransjen, arrangerer møteplasser og jobber aktivt med kommune og andre regionale aktører for å synliggjøre reiselivet i Levanger. 

 

Sommeren 2020 var vi arrangør av Levanger Sommerpark i åtte uker m/Hugos Tivoli og Magneten. I 2020 økte varehandelen i levanger med nesten 20%, eller 280mnok, fra året før. Sommerparken med sin utrolige stoppeffekt for reisende på E6 har litt av æren for det, men det skyldes enda mer at grensene var stengt og at folk handlet mer i egen kommune. Reiselivet hadde også et stort oppsving sommeren 2020.

 

Sommeren 2021 dro vi igang konseptet Levanger Lokalmat på Dampskipsbrygga og fikk vist fram, solgt og tilberedt nydelig lokalmat produsert i Levanger og i regionen.

Kommende aktiviteter

Medlemmer