Om oss

Næringsforeningen i Levanger er en medlemsbasert interesseorganisasjon for næringslivet i Levanger og omegn. Vi skal være en plattform for utvikling, skape attraktive møteplasser og være en tydelig stemme for å fremme næringsinteresser i kommunen.

Næringsforeningen i Levanger har på kort tid vokst til over 160 medlemmer og tar sikte på å favne 200 bedrifter ila 2021. 

 

Det er stor bredde blant våre medlemmer, både innen fagfelt og størrelse. Næringsforeningens jobb er å ivareta alle bedriftenes interesser, og tilby arenaer for utvikling og vekst, innovasjon og kompetanseheving.

 

Vi er ofte ute hos bedriftene, fordi det er viktig for oss å kjenne dere, forstå utfordringer og muligheter, og ta tak i disse for å hjelpe din bedrift og bransje til å vokse. La terskelen være lav for å kontakte oss, det er mye vi kan hjelpe med. Vi har ofte invitert kommunal ledelse med ut på bedriftsbesøk, og vi har tett kontakt med kommunale og andre offentlige instanser fordi det gir grunnlag for å skape en enda mer næringsvennlig kommune.

 

Det siste året har Næringsforeningen spesielt jobbet for utviklingen av nytt næringsareal, tatt en aktiv rolle i sentrumspolitikken, representert næringslivet i utviklingen av ny infrastruktur, hjulpet bedrifter å søke korona-midler og jobbet for å gjøre Levanger til en attraktiv kommune å bo og jobbe i. 

 

Vi er heads on i beslutningsprosesser som vedrører næringslivet, og som den største næringslivsaktøren i Levanger har vi betydelig slagkraft.

 

Næringsforeningen er opptatt av det våre medlemmer er opptatt av. Meld deg inn og bli med på utviklingen av Levanger som en attraktiv kommune å bo og drive buisness i

 

Dette er våre strategisk viktigste saker:

  • Næringsareal og arbeidsplasser.  I dag er det alt for lite næringsareal ledig for bedrifter som etableres eller utvider, og vi kommer aldri på banen for større etableringer. Vi skal være en aktiv og utålmodig pådriver for etablering av nye, store næringsareal som igjen vil skape ny vekst og økt handel. Vi holder tett kontakt med våre medlemsbedrifter om behov, utfordringer og muligheter så vi kan bidra til å redde eksisterende arbeidsplasser og skape nye  Vi jobber for å sette Levanger på kartet for det neste industrieventyret i Midt-Norge, tette handelslekkasjen og styrke reiselivet.

 

  • Etablererlyst og investeringsvilje.  Vi jobber for at Levanger skal få et sydende gründermiljø med høy investerings- og etablererlyst, hvor fremtidens arbeidsplasser skapes i kreative miljø. Vi vil ikke at energiske mennesker med gode ideer eller investeringslyst skal reise ut av kommunen for å finne sine muligheter. Vi vil derfor legge tilrette for at nettverk av gründere og investorer kan vokse frem i vår egen kommune.  

 

  • Kompetanse og utvikling.  Vi skaper arenaer for kunnskapsdeling og bidrar til å lukke gapet mellom etterspurt og tilgjengelig kompetanse. Vi jobber for å styrke bedriftene digitalt og jobber for at bedriftene kan løse sine utfordringer og innovasjonsbehov med økt samarbeid og høy kompetanse.  Dette er arbeid vi gjør i samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner, bedrifter som din egen og regionens kompetansemiljø.

 

  • Nettverk og møteplasser.  Vi arrangerer medlemsmøter, fagdager, konferanser, kurs og andre arrangement som du og alle dine ansatte kan delta gratis på eller til fordelaktig medlemspris hvor dette måtte gjelde. Profesjonelle møteplasser gir faglig påfyll såvel som utvidet nettverk som er viktig for bedrifter i alle bransjer.  Vi jobber for at Levanger skal bli den mest næringsvennlige kommunen i Midt-Norge hvor visjoner og vilje, holdninger og handlinger, understøtter et felles løft for å sikre vekst.

 

Vi jobber for deg og din bedrift.  Vi tar gjerne opp saker med relevante myndigheter, anonymisert eller spesifikt, for å få din sak og en fornuftig løsning på dagsorden. Et medlemskap er også som en forsikring: Om du ikke ser behovet for oss i dag, kan vår inngripen redde arbeidsplasser eller sikre utvidelse av din bedrift den dagen det brenner hos deg. 

 

Arild Klokkerhaug

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE