Top Image

Næringsforeningen i Levanger - vi samler næringslivet

Næringsforeningen i Levanger er like bredt sammensatt som næringslivet i kommunen.  Vårt formål er å bidra til utvikling av etablert og nytt næringsliv i kommunen, samt å fremme interessene til våre medlemsbedrifter overfor myndigheter og samfunn. Vi holder til i 2.etg av Trekanten 1 i Levanger.

Som næringsdrivende er vi din interesseorganisasjon i Levanger. Vi er tett på bedriftene og har innsikt i og jobber med de sakene medlemmene setter på dagsordenen. Vi er en aktiv medspiuller i samarbeidet med Levanger kommune og jobber tett med både politisk og administrativ ledelse og tar gjerne opp saker som er viktige for din bedrift.
Nysgjerrig? Ta kontakt
Top Image

Hvorfor bli medlem av Næringsforeningen?

For at din bedrift skal lykkes bedre: Vi kjemper for næringslivets interesser og næringsutvikling som et talerør for bedriftene.

For mer næringsareal: Vi jobber for å påvirke kommunen og investorer til å etablere større næringsareal som vil gi positive ringvirkninger for alt næringsliv.

For kompetanseheving: Vi tilbyr kurs, fagdager og har aktive fagråd for flere bransjer. Vi jobber tett med fagfolk for å kunne tilby dine ansatte faglig påfyll.

For engasjerende møteplasser: Som medlem får du og alle dine ansatte tilgang til våre møter og arrangement, gratis eller til redusert pris.
BLI MEDLEM

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE