Bli medlem


Fyll inn skjemaet og ta del i utviklingen av næring og samfunn i Levanger og omegn!

Du betaler årskontingent tellende fra det kvartal du blir medlem.

  Bedrift

  Adresse

  Kontaktinfo

  Nettside

  Antall årsverk


  Medlemskontingent 2021 for Næringsforeningen i Levanger ble vedtatt på årsmøte 27. oktober 2020

  Full pris for ett års medlemskap er oppgitt i tabellen under og er basert på bedriftens størrelse.

  Antall ansatt Pris
  1 2 000
  2 – 4 3 300
  5 – 10 6 100
  11 – 20 11 000
  21 – 50 16 000
  51 – 100 23 000
  Kjøpesentre 23 000
  Kommune 40 000
  UB, Ungdom, Studenter, Pensjonister 500
  Personlig medlemskap 1 000
  Frivillig lag/forening 2 000
  Interesseorganisasjon 3 300

  Gründere og enkeltpersonforetak betaler kun 50% første år!