Oppstartsmøte 16. September

Oppstartsmøte

Kommunestyresalen 16. september kl. 1800

Levanger Rådhus

 

Saker til behandling:

  • Vedtekter
  • Medlemsavgift
  • Valg av styre
  • Valgkomite
  • Instruks til styret
  • Idedugnad ifh til strategisk retning
  • Annet