Hvis permitteringer er eneste utvei – hvordan gjør jeg det?

Permitteringer av trofaste ansatte er dessverre en realitet for flere av våre medlemsbedrifter som nesten over natten har måttet stenge, mistet sitt inntektsgrunnlag eller som står foran stupet pga brudd i næringskjeden. Mange arbeidsgivere har aldri permittert noen før og lurer på hvordan det praktisk skal gjennomføres. Før permitteringer blir iverksatt vil vi på det sterkeste oppfordre til å se etter alternative inntektskilder, styrking av likviditeten, sette gang utviklingsprosjekter/FoU og se etter andre tiltak som kan snu krisesituasjonen til en ny mulighet, nå eller når situasjonen normaliseres. Men om permitteringer er eneste utvei, har vi summert fremgangsmåten utifra lenkene gitt nedenfor, med forbehold om mulige feil:

* Du må ha tilstrekkelig mandat til å gjennomføre permitteringer.
* Drøft behovet for permittering og hvordan det skal gjennomføres med de ansattes tillitsvalgte.
* Du må ha saklig grunn for at permittering er nødvendig og utvelgelse av ansatte som permitteres må ha saklig grunn, som f.eks. kompetanse, ansiennitet, sosiale forhold, mm. Drøft dette med tillitsvalgt. Kanskje er det lurt å ha drøftingsmøter med de ansatte selv om det ikke er et krav.
* Du må dokumentere skriftlig dine vurderinger med hensyn til grunnlaget for permittering og utvelgelse.
* Varsel om permittering må gies skriftlig til den enkelte arbeidstaker.
* Et varsel om permittering skal normalt gis de ansatte 14 dager i forveien. Ved uforutsette hendelser kan et varsel gis med kun to dagers varsel. Inntektsbortfall som en konsekvens av korona-viruset kan for noen være en uforutsett hendelse, men er ikke automatisk det. Snakk eventuelt med en advokat.
* Arbeidsgivers lønnsplikt vil fra 19. mars, hvis vedtatt i stortinget, være to dager, mot 15 dager i normalordning.
* Permittering skal være et midlertidig tiltak. NAV dekker permitteringslønn i maksimalt 26 uker etter utløpet av arbeidsgiverperioden.
* Ta kontakt med NAV så tidlig som mulig i tilfelle massepermittering av minst 10 ansatte.

Her deler vi noen råd fra advokater, NAV og andre organisasjoner:

PWC: Nye permitteringsregler kan redde virksomheten

NAV: Permittering og oppsigelse

Kvale: Nye regler for permittering av ansatte og foreslåtte strakstiltak fra Regjeringen for å hjelpe bedriftene

Forskningsstiftelsen FAFO: Hva er permittering – og hvilke regler gjelder?

NHO: Hva blir nytt om permittering, sykepenger, omsorgspenger mv. fra 19. mars