Dette er situasjonen for næringslivet på Innherred – alle resultater fra spørreundersøkelsen

 

 

Næringsforeningen i Levanger, Verdal Næringsforum, Inderøy Utvikling og Steinkjer Næringsforum gjennomførte i perioden 17-22. april 2020 en felles undersøkelse for å kartlegge situasjonen til næringslivet på Innherred. Her er resultatene!