Arild Klokkerhaug

Arild Klokkerhaug som Daglig leder i Næringsforeningen

Til medlemmer i Næringsforeningen i Levanger

 

Årets «julegave» er i boks, vi har signert Arild Klokkerhaug som Daglig leder i Næringsforeningen, han starter jobben 13. januar 2020!

Arild Klokkerhaug
Arild Klokkerhaug er ny daglig leder i Næringsforeningen i Levanger.

Alle, medlemmer og de som ikke er innmeldt enda, inviteres til å møte Arild på frokostmøte den 09. januar på Trekanten hos Innherred Entreprenør kl. 0800.

 

Foreløpig planlagte aktiviteter neste år:

09.01.20  kl. 0800: Frokostmøte med ny leder i Næringsforeningen: Arild Klokkerhaug, sted: Trekanten, Innherred Entreprenør

16.01.20 Kl. 1800: Veimøte – ny E6, Falstadsenteret

29.01.20 kl. 0900: Seminar i Arbeidsrett med Verdal Næringsforening, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

11.03.20 kl. 07.30: Næringslivsfrokost Ungt Entreprenørskap (UE) sammen med Verdal Næringsforening, Levanger Vg skole.


Daglig leder søkes i NFiL

Næringsforeningen i Levanger er i startgropa og skal bygge sin organisasjon.

Medlemmer skal verves, aktiviteter planlegges og gjennomføres, formål og strategi skal på plass. Det er mange gode hender,  hoder og krefter i vår region, kunsten blir å samle og strukturere.

Kontorsted blir Levanger, noe reiseaktivitet må påregnes og det er en fordel om du disponerer bil.

Ønsker du å bidra?

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=159790587

Søknadsfrist: 30.10.19


Nye medlemmer inn i interimstyret ved Næringsforeningen i Levanger

2 nye medlemmer er kommet til, og styret i Næringsforeningen i Levanger består nå av:

Styreleder:

 • Bjørn Asle Hynne Aasen Sparebank
Bjørn Asle Hynne. Her i en annen anledning. Foto: E24

Styremedlemmer:

 • Fredrik Byre Berg Regnskap Levanger
 • Kari Hynne Skjerpe Helse Nord-Trøndelag
 • Bjarne Håkon Hanssen Kruse-Hanssen
 • Sissel Jørstad K4 Kultur
 • Thomas Selseth Levanger Vel

Og de to nyeste og siste styremedlemmene er:

 • Jorulf Lello Bonde / Sivilingeniør
 • Martin SIvertsen Innherred Entreprenør

Valgkomiteen som har bestått av Arild Sand, Odd Einar Aarmo og Trude Hynne sier seg nå ferdige med styresammensetningen i denne omgang.


Medlemsverving i NFIL

Vi oppfordrer alle til å bistå med å skaffe flest mulig medlemmer til Næringsforeningen nå!!

Innmelding skjer via link på hjemmesiden www.nfil.no

Dersom noen ønsker å melde seg inn med virkning fra 01.januar 2020, så send en epost til post@nflevanger.no, så ordner vi det!

Spre gjerne oppfordringen videre til dine forbindelser, vi trenger et medlemsløft !!

 

Last ned brosjyre

 


Oppstartsmøte for Næringsforeningen

45 personer møtte til oppstartsmøte for Næringsforeningen i Levanger som ble avholdt i kommunestyresalen i Levanger Rådhus 16.09.19. Møtet ble innledet med bakgrunn og presentasjon av styret, mål og visjon ved styreleder Bjørn Asle Hynne, et engasjert innlegg fra Kaare Hagerup, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Næringssjef Håkon Okkenhaug fra Levanger Kommune om plan og forventninger til utviklingen fremover.

 

Hynne og Hagerup

Vi oppfordrer alle til å melde seg inn via hjemmesiden.
Sendt epost til: post@nflevanger.no for innspill eller synspunkter og bistå gjerne med å verve flere til å melde seg inn!

 

Neste frokostmøte er planlagt til 22.10.19, invitasjon sendes til medlemmer!


NFiL Trenger egnede kontorer

Næringforeningen i Levanger leter etter egnede kontorer for ny daglig leder;

 • Profileringsmuligheter
 • Lett adkomst og parkeringsmuligheter
 • Miljø og fellesskap sammen med andre firma, for den som ansettes.
 • Gjerne tilgang på møterom

 

Har du tips eller lokaler å tilby, send gjerne en mail til: post@nflevanger.no


Invitasjon til åpent oppstartsmøte i Næringsforeningen i Levanger

Til alle medlemmer i Næringsforeningen i Levanger

Vedlagte dokument inneholder invitasjon til oppstartsmøte med agenda og oversikt over medlemmer pr. 12.09.19.

 

Vi inviterer alle som ønsker å delta på oppstartmøte mandag 16. sept. Kl. 1800 i kommunestyresalen, ved Levanger Rådhus. Ta gjerne med flere interesserte, medlemskap er ikke en forutsetning for å delta på møtet!

 

Ytterligere informasjon og mulighet for innmelding finner du på: nfil.no eller på facebook: Næringsforeningen i Levanger. Hjelp oss gjerne å dele arrangementet «Oppstartsmøte i Næringsforeningen i Levanger»  som er opprettet på facebook.

 

Last ned invitasjon


Presentasjon av Næringsforeningen i Levanger

Bjørn Asle Hynne fra Aasen Sparebank og Fredrik Byre fra Berg Regnskap presenterer ny medlemsorganisasjon på Bakclund 28.08.19.

 

En sammensatt gruppe fra lokalt næringsliv har startet arbeidet med å få på plass en ny næringsforening i organisasjonsform, for å erstatte LNF AS som i dag ble vedtatt avsluttet.

Vedlagte presentasjon ble vist etter ekstraord. Generalforsamling i LNF 28.08.19.

 

Last ned presentasjonen


Oppstartsmøte 16. September

Oppstartsmøte

Kommunestyresalen 16. september kl. 1800

Levanger Rådhus

 

Saker til behandling:

 • Vedtekter
 • Medlemsavgift
 • Valg av styre
 • Valgkomite
 • Instruks til styret
 • Idedugnad ifh til strategisk retning
 • Annet