Dette er situasjonen for næringslivet på Innherred - alle resultater fra spørreundersøkelsen

 

 

Næringsforeningen i Levanger, Verdal Næringsforum, Inderøy Utvikling og Steinkjer Næringsforum gjennomførte i perioden 17-22. april 2020 en felles undersøkelse for å kartlegge situasjonen til næringslivet på Innherred. Her er resultatene!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Optimismen kommer tilbake - Status og fremtid for næringslivet på Innherred - Spørreundersøkelsen

Bilde: Ingrid Dahl Furunes, Paal Stavrum, Arild Klokkerhaug og Kirsti Arntsen (fra digitalt møte).

 

Bare 1 av 310 bedrifter på Innherred har gått til oppsigelser

Pressemelding 24. april 2020

Det har knapt vært oppsigelser i Innherreds-bedriftene, men 60 prosent av dem oppgir at de har gjennomført permitteringer eller har planer om å gjøre det.

Dette kommer fram i spørreundersøkelsen «Status og fremtid for næringslivet på Innherred», som hadde svarfrist onsdag 22. april.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Levanger, Verdal Næringsforum, Inderøy Utvikling og Steinkjer Næringsforum, og er sendt ut til alle medlemsbedriftene.

– Det er overraskende at bare én (0,3%) av de 310 medlemsbedriftene oppgir at de har gått til oppsigelser i forbindelse med korona-pandemien, sier Arild Klokkerhaug i Næringsforeningen i Levanger.

Like overraskende er det ikke at 6 av 10 bedrifter oppgir at de har gjennomført permitteringer eller har tenkt å gjøre det.

– Nei, dette er noe vi hadde regnet med, med tanke på de gode permitteringsordningene som ble etablert i forbindelse med virus-utbruddet, sier Ingrid Dahl Furunes i Verdal Næringsforum.

 

Minimal konkursfrykt

Svarene viser også at bare knapt to prosent av de 310 bedriftene som svarte opplever at det er reell risiko for at de kommer til å gå konkurs. Dette utgjør seks av alle de 310 medlemsbedriftene.

Samtidig oppgir nesten halvparten (47%) at de er optimister og tror at det skal gå bra eller bedre med dem i tida framover.

– Dette betyr ikke at den andre halvparten er pessimistiske. Det er nemlig bare ni bedrifter (2,9%) som oppgir at de er pessimister og tror det blir verre, sier Arild Klokkerhaug i Næringsforeningen i Levanger.

 

Todelt

Bedriftene ser ut til å være fordelt på to grupperinger: De som er rammet og de som ikke er rammet. Resultatene viser altså likevel at de aller fleste har tro på at de skal komme seg gjennom krisa uten at det bærer til skifteretten.

– Samtidig ser vi at hele 37 prosent av bedriftene har uendret eller økt omsetning, og at 34 prosent oppgir at alle ansatte er i full jobb eller at de skal ansette flere, sier Kirsti Arntsen i Steinkjer Næringsforum.

 

Omsetningsfall bekymrer

Lederne i de fire medlemsorganisasjonene for næringslivet på Innherred deler likevel en bekymring. Spørreundersøkelsen viser nemlig også at 61 prosent av bedriftene oppgir at omsetningen er borte eller redusert. 44 prosent oppgir også at de har merket lavere etterspørsel.

– Det er klart at det er bekymringsfullt. Derfor er det viktig at bedriftene som blir hardest rammet av denne krisa får reell hjelp. Tiltakspakkene bidrar mye, men de treffer ikke alle. Det er alltid noen som faller utenfor. Disse må vi identifisere og hjelpe over kneika, sier Paal Stavrum i Inderøy Utvikling.

 

Tar grep

Klokkerhaug, Dahl Furunes, Stavrum og Arntsen opplever alle at medlemsbedriftene tar grep, og gjør det de kan for å klare seg gjennom en vanskelig periode.

– Ja, vi har det inntrykket. Det er nok også derfor vi har så få pessimister i våre rekker. Det hjelper ikke å la panikken ta overhånd, og vi har sett mange eksempler på kreativitet og nytenking i denne perioden, sier Klokkerhaug.

Sammen med lederne for de andre næringslivsorganisasjonene er han tydelig på at det er svært viktig med en offensiv holdning.

– Ja, og vi skal ikke legge skjul på at undersøkelsen ga oss flere positive svar enn vi fryktet. Samtidig må vi ta på fullt alvor at mange sliter, legger Dahl Furunes til.

Hvis man går litt dypere i undersøkelsen viser den at 42 prosent av bedriftene som er rammet av korona-pandemien føler at tiltakspakkene fra det offentlige ikke treffer dem.

– Dette er noe av det vi må se nærmere på og finne bakgrunnen for, sier Kirsti Arntsen.

 

 

Kontaktinfo:

Arild Klokkerhaug, Næringsforeningen i Levanger: 918 67 676, arild@nfil.no

Ingrid Dahl Furunes, Verdal Næringsforum: 942 38 060, idf@verdalnf.no

Paal Stavrum, Inderøy Utvikling: 924 43 987, paal@inderoyutvikling.no

Kirsti Arntsen, Steinkjer Næringsforum: 984 50 806, kirsti.arntsen@steinkjer.net


Medlemsnytt - påska 2019

Kjære medlemmer

Nå er det påskeferie og vi håper roen senker seg for litt, en ferie trenger vi alle. Ta frem en god bok, gå gode turer, lek med barna, tilby deg å ta oppvasken og ta frem smilet, det gjør godt for alle.

I denne eposten sender jeg dere noen av de viktigste oppdateringer, la oss starte med de gode nyhetene:

 

Vårt stengte samfunn åpner dørene på gløtt, nå begynner hjulene å rulle igjen

Har du små barn hjemme? Fra 20. april åpner barnehagene og fra 27. april kan dine 1.-4. klassinger begynne på skolen igjen.

Fra 20. april kan Henning Friedrich og andre optikere, psykologer og fysioterapeuter gjenoppta en større del av virksomheten sin!

Fra senest 27. april kan frisører, massasje og hudpleie åpne sine tjenester igjen, endelig kan de profesjonelle få ta over for hjemmeklippen. Tilsammen kan 33,297 personer i Norge snart gå tilbake i jobb etter å ha fått yrkesforbud for 4 uker siden!

Fra 20. april kan du også overnatte på hytta utenfor egen kommune, MEN: husk å bruke alt det flotte vi har i egen kommune, ikke vær lenge borte fra Levanger 😊

 

Kompensasjonsordning for næringslivet (tiltakspakke 3) er godkjent i stortinget 7. april (1. gangs godkjenning)

I går vedtok stortinget tiltakspakken for bl.a. å dekke faste kostnader.  Vedlagt finner dere plansjer fra et webinar om tiltakspakken, samt fire utregningseksempler, med takk til Næringsforeningen i Trondheimsregionen som delte dette med oss.

Regneeksempel 1 er en vanlig bedrift som kan få dekket inntil 80% av uunngåelige faste kostnader, for mars og for april.

Regneeksempel 2 er bedrifter som fikk yrkesforbud og kan få dekket inntil 90%, med eksempel for mars og for april.

Ta kontakt med meg om du vil ha hjelp til å forstå bedre hvordan dette blir for din bedrift.

TIPS: Sørg for å ha marsregnskapet ditt fiks ferdig og klart for innmelding nå, aller senest når søknadsportalen åpner tidligst 17. april.

Her er nettsiden du skal søke på når den åpner:https://kompensasjonsordning.no

Pengene vil bli utbetalt raskt av din lokale bank. Lurer du på hva du kan få dekt av utgifter? Her er regjeringens definisjon:

 1. Lokaler (husleie)
 2. Lys og varme
 3. Vann og avløp
 4. Forsikring
 5. Leie av utstyr og transportmidler
 6. Rentekostnader minus renteinntekter
 7. Eventuelt andre uunngåelige faste kostnader (men ikke tidsbegrensede oppdrag)

Kostnadene må kunne dokumenteres med en avtale o.l. inngått før 1. mars 2020.

Foretak som er pålagt nedstenging ved statlig vedtak, men som etter annet lovverk er avskåret fra å permittere, kan sannsynligvis regne lønnsutgifter og arbeidsgiveravgift som uunngåelig kostnad. Det forventes at mer info kommer.

 

Gratis rådgiving og nettressurser fra våre medlemmer og venner

I tillegg til at vi gjerne hjelper dere, så tilbyr flere av våre medlemmer ekstra hjelp i disse koronatider

 1. Fredrik og hans team i Berg Regnskap AS tilbyr hjelp om råd rundt tiltakspakkene: https://www.facebook.com/bergregnskap/posts/2846282595461500
 2. Hallvard i Azets lar seg gjerne kontakte av deg og Azets tilbyr gratis webinar som kan være til god nytte: https://www.azets.no/seminarer/nettkurs/

Følg også bloggen deres med mange gode koronaråd:https://www.azets.no/blogg/?Category=

 1. Bjarne Håkon Hanssen og jeg tar gjerne en prat med deg hvis du trenger hjelp til å få ditt budskap gjennom hos myndighetene. Vi har allerede gjennomført to gratis rådgivningstimer. https://www.facebook.com/NFILevanger/posts/225535342150259
 2. Ellers kan vi også anbefale at du bruker tid i påsken til å se igjennom webinarene som NiT har arrangert om koronakrisen:https://www.youtube.com/channel/UCFcUIxgOAFe0DA5TGdvNdpA
 3. Vi minner igjen om at PRONEO i samarbeid med Levanger Kommune har en egen tiltakspakke for skadebegrensning både gründere og andre bedrifter som er rammet . Ta kontakt https://proneo.no/kontakt/

 

Oversikt over tiltak for deg som driver aksjeselskap eller enkeltpersonforetak

Vi anbefaler samlesidene som vår venn Paal Stavrum i Miniforetak/Inderøy Utvikling har oppsummert så flott:

For deg som driver aksjeselskap: https://miniforetak.no/nyheter-as/nytt-for-as-i-forbindelse-med-koronaviruset

For deg som driver enkeltpersonforetak:https://miniforetak.no/nyheter-enk/nytt-for-enk-i-forbindelse-med-koronaviruset

Du finner også svært mye nyttig info på f.eks. NHOs gode samlesider: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisepakker-tiltak-for-bedrifter/

 

Viktig informasjon fra NAV

NAV Levanger er nå blitt medlem hos oss, og en syk Heidi Rygg delte følgende informasjon:

 • Det er nå gitt mulighet for å søke om forskudd på dagpenger.

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/du-kan-soke-om-forskudd-pa-dagpenger-neste-uke

 • Ny løsning for å dekke sykepenger fra dag 4 for Korona-sykefravær

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/ny-losning-for-a-dekke-sykepenger-fra-dag-4-for-korona-sykefravaer

 • Er du selvstendig næringsdrivende og har spørsmål?

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-1

 • Det aller viktigste nå er at alle følger med på nav.no

https://www.nav.no/no/person

Der legges det ut nyheter og endringer, og informasjonen inne på «Koronavirus-hva gjelder i min situasjon» oppdateres fortløpende.

 • Nettstedet https://arbeidsplassen.nav.no hjelper arbeidssøkende å lage en oppdatert CV og jobbprofil, og hjelper arbeidsgivere å finne kandidater.

 

 Viktig informasjon fra Levanger kommune

Levanger kommune oppfordrer alle som leverer varer og tjenester til kommunen om å sette korte betalingsfrister for å bedre likviditetssituasjonen. Du kan også søke kommunen om å få utsatt eiendomsskatt og andre avgifter. Vi har svært tett kontakt med Levanger kommune og opplever kommunen som svært «på» i en vanskelig tid. Mye gjøres og mer blir gjort:

https://www.innherred.no/nyheter/2020/03/26/Vil-doble-pengebruken-for-å-holde-hjulene-i-gang-21449136.ece?rs9127231586344620533&t=1

 

 Søk om midler fra Normilk

Normilk kom med en flott nyhet 1. april om at de gir en million kroner i støtte til det lokale næringslivet i Levanger. Det er flotte nyheter og slett ingen aprilspøk.  Ta kontakt med Einar Rønningen i Sparebank 1 om du vil søke.  Dette er kravene som stilles:

 • Mottaker må ha vært næringsdrivende pr 1.1.2020.
 • Bedriften skal ha forretningsadresse i Levanger
 • Bedriften må ha utsikt til å være lønnsom og ha gode fremtidsutsikter i normale tider.
 • Bedriften kan gjerne være leverandør til Normilk.
 • Gaven skal ikke gis til privatpersoner.

 

Medlemsstatus og midlertidig medlemskap

Ordningen med midlertidig medlemskap har gitt oss et nytt løft med 18 nye medlemmer de siste to ukene. Per idag er vi totalt 106 medlemmer. Jo flere vi er jo sterkere blir vår stemme og jo bedre kan vi jobbe for din bransje og bedrift!  Hjelp oss med å verve nye medlemmer, send oppfordringen til dine partnerbedrifter, kunder og leverandører. Små og mellomstore bedrifter som melder seg inn nå får ikke regning før 1. august og de får nesten alle medlemsfordeler og full angrerett!

 

Fagrådene våre:

Fagråd reiseliv har vært aktivt og har hatt flere møter med medlemsbedrifter og med Levanger Kommune om hastetiltak. Fagråd Bygg & Anlegg har ikke hatt møte den siste måneden men skal i gang igjen etter påske. Samtidig ser vi på et bredt samarbeid innen handel og byutvikling, noe vi håper kan bli et nytt fagråd. Vi kommer tilbake med mer info senere.

 

Kompetanseheving

Mange av oss har plutselig blitt digitale og det gir nye muligheter. I samarbeid med andre næringsforeninger ser vi på muligheten av å tilby f.eks. krasjkurs spesielt innen sosiale medier. Ta gjerne kontakt med meg for ønsker eller behov innen kompetanseheving.

 

Opplev våren i Levanger

Tilslutt vil vi oppfordre dere om å bruke våren lokalt. Magneten rapporterer om økt trafikk:

https://www.innherred.no/nyheter/2020/04/03/Flere-butikker-åpner-på-Magneten-–-Vi-merker-allerede-nå-at-besøket-øker-igjen-21512315.ece?rs9568591586346051609&t=1

Og i sentrum fant jeg nylig alle disse smilende butikkdriverne åpne, og flere med.

 

Ring din lokale håndverker, snakk med folka på nærbutikken, ta deg en bolle i byen eller bestill «ta-med-hjem» mat. Skal vi ha disse flotte stedene også i fremtiden må vi bruke de, de er ikke til pynt 😊

Jeg må jo her nevne at f.eks. Martin og Innherred Entreprenør i disse tider har både leid inn og ansatt flere nye, og har mye å gjøre! Gratulerer!

 

Vi kommer også tilbake med en medlemsundersøkelse etter påske og håper dere alle svarer på den.

 

Da ønsker jeg, på vegne av Næringsforeningen, dere alle en riktig god påske og vær tålmodige. Som Erna sier: «Vi skal vaske mye hender resten av dette året». Men vi skal greie det, vi skal reise oss og vi skal bruke krisen til å tenke nytt.  Det ligger mange muligheter i en god krise!

 

Følg oss på Facebook, vi legger ut mye om næringsliv i Levanger her:www.facebook.com/NFILevanger

 

Med vennlig påskehilsen

 

Arild Klokkerhaug

Daglig leder

Næringsforeningen i Levanger

Mobil: 91867676

Epost: arild@nfil.no

 

Nettside: www.nfil.no


Hvis permitteringer er eneste utvei - hvordan gjør jeg det?

Permitteringer av trofaste ansatte er dessverre en realitet for flere av våre medlemsbedrifter som nesten over natten har måttet stenge, mistet sitt inntektsgrunnlag eller som står foran stupet pga brudd i næringskjeden. Mange arbeidsgivere har aldri permittert noen før og lurer på hvordan det praktisk skal gjennomføres. Før permitteringer blir iverksatt vil vi på det sterkeste oppfordre til å se etter alternative inntektskilder, styrking av likviditeten, sette gang utviklingsprosjekter/FoU og se etter andre tiltak som kan snu krisesituasjonen til en ny mulighet, nå eller når situasjonen normaliseres. Men om permitteringer er eneste utvei, har vi summert fremgangsmåten utifra lenkene gitt nedenfor, med forbehold om mulige feil:

* Du må ha tilstrekkelig mandat til å gjennomføre permitteringer.
* Drøft behovet for permittering og hvordan det skal gjennomføres med de ansattes tillitsvalgte.
* Du må ha saklig grunn for at permittering er nødvendig og utvelgelse av ansatte som permitteres må ha saklig grunn, som f.eks. kompetanse, ansiennitet, sosiale forhold, mm. Drøft dette med tillitsvalgt. Kanskje er det lurt å ha drøftingsmøter med de ansatte selv om det ikke er et krav.
* Du må dokumentere skriftlig dine vurderinger med hensyn til grunnlaget for permittering og utvelgelse.
* Varsel om permittering må gies skriftlig til den enkelte arbeidstaker.
* Et varsel om permittering skal normalt gis de ansatte 14 dager i forveien. Ved uforutsette hendelser kan et varsel gis med kun to dagers varsel. Inntektsbortfall som en konsekvens av korona-viruset kan for noen være en uforutsett hendelse, men er ikke automatisk det. Snakk eventuelt med en advokat.
* Arbeidsgivers lønnsplikt vil fra 19. mars, hvis vedtatt i stortinget, være to dager, mot 15 dager i normalordning.
* Permittering skal være et midlertidig tiltak. NAV dekker permitteringslønn i maksimalt 26 uker etter utløpet av arbeidsgiverperioden.
* Ta kontakt med NAV så tidlig som mulig i tilfelle massepermittering av minst 10 ansatte.

Her deler vi noen råd fra advokater, NAV og andre organisasjoner:

PWC: Nye permitteringsregler kan redde virksomheten

NAV: Permittering og oppsigelse

Kvale: Nye regler for permittering av ansatte og foreslåtte strakstiltak fra Regjeringen for å hjelpe bedriftene

Forskningsstiftelsen FAFO: Hva er permittering - og hvilke regler gjelder?

NHO: Hva blir nytt om permittering, sykepenger, omsorgspenger mv. fra 19. mars

 


Kan bedriften permittere som følge av hjemmekarantene?

Vi i Næringsforeningen får flere bekymrede spørsmål fra våre medlemmer om permitteringer og karantene.
* Kan bedriften permittere som følge av at ansatte har hjemmekarantene og/eller flere ansatte er syke?
* Kan bedriften bruke permittering som følge av koronaviruset?
* Kan det benyttes betinget permitteringsvarsel?
* Hvilke frister gjelder ved permittering?
Les svarene fra NHO´s advokater her: https://www.nho.no/…/artik…/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

President Nixon welcomes the Apollo 11 astronauts aboard the U.S.S. Hornet


Staten dekker full lønn i permittering fra dag tre til dag 20.

Fra dagens pressekonferanse kl 09:15, 16.mars 2020.

Politikerne på stortinget er enige om en solid tiltakspakke for næringsliv og arbeidstakere. Enigheten går ut på at:
* Regjeringen skal sikre full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten tar regningen fra dag tre til dag 20. Endringen trer i kraft umiddelbart, og utbetaling skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
* Etter dag 20 i permitteringstiden, skal regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G. Endringene skjer umiddelbart.
* Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
* Staten tar en større del av utbetaling for sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling reduseres til tre dager.
* Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få sykepenger fra dag tre.
* Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.
* Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 3.
* Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nivået på sykepengene er det samme som i dag.

Les oppsummering av pressekonferansen her


Koronavirus - nyhetsbrev

Kjære medlemmer,

I går har regjering og kommune iverksatt de mest inngripende samfunnstiltak i fredstid. Dette vil ha alvorlige konsekvenser for svært mange bedrifter, for noen kan det bli vanskelig å overleve hvis situasjonen vedvarer. Denne oppdateringen er for å dele informasjon vi har mottatt og for å informere om våre aktiviteter. Vi ønsker også å informere om at vårt første årsmøte, og innkallelsen 4 uker før, foreslåes utsatt til situasjonen blir mer oversiktlig.

Pressemelding fra Levanger kommune mottatt 12.mars kl 11:00 og oppdatert kl 19:00

Per kl 19:00 i 12. mars er det ikke bekreftet smitte hos noen innbyggere i Levanger kommune
Alle skoler og barnehager er stengt. Barnehager og skoler SKAL sørge for at barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjensten og andre kritiske samfunnsfunksjoner får tilbud, se pressemeldingen for detaljer.
Rådhuset, biblioteket, Festiviteten, Trønderhallen stenger, alle idretts-, kultur- og firvillige arrangement avlyses.
Befolkningen oppfordres til å holde seg hjemme, kontakt med fastlege skal først gå gjennom telefon.

 

NHO: Korona-tiltak betyr IKKE nedstenging av private bedrifter

Det er ikke innført tiltak som tilsier nedstenging eller stans av privat virksomhet, med noen spesifikke unntak nevnt i neste avsnitt.

 

Helsedirektoratets omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid -19. Oppdatert 12. mars

Slik næringsforeningen tolker tiltakene, betyr dette at følgende virksomheter må øyeblikkelig stenge og drift blir midlertidig forbudt for:
* Alle virksomheter innen serveringsbransjen (Restaurant, bar, pub, uteliv), med unntak av kantiner og spisesteder som kan legge tilrette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, men buffet er ikke tillatt.
* Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og liknende
* Kulturarrangement (Angår mange bedrifter innen kunst og kultursektoren som arrangører og sceneteknikk, også freelancere, musikere, skuespillere, dansere, etc)
* Idrettsarrangement (Angår virksomheter befattet med idrettsarrangement)
* Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende.

Merk også at alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

 

Bjarne Håkon Hanssen og hans team i Kruse Larsen delte viktige og gode råd i går om hvordan jobbe med korona-beredskap

 

Vi anbefaler også denne temasiden fra NHO om Koranviruset: Spørsmål og svar for arbeidsgivere fra NHOs advokater

 

Les også om Koronavirus: Råd til Næringslivet fra Næringslivets sikkerhetsråd

 

Vi jobber med å innhente rutiner og tiltak enkelte bedrifter allerede har satt i verk, for å kunne dele med de som ønsker. Vi er i løpende kontakt med kommunen og bedrifter innen finans, kommunikasjon og andre aktører for å kartlegge risiko og jobbe med tiltak som kan begrense skadevirkningene for lokale bedrifter. Vi vil gjerne få vite om helsetilstanden for din bedrift og hva som blir spesielt kritisk for dere fremover. Ta kontakt tidlig så blir det lettere å bistår med råd, kobling til andre samt å kommunisere næringslivets viktigste behov til kommune og andre myndigheter. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe i denne situasjonen.

Med vennlig hilsen

Arild Klokkerhaug
Daglig leder


TEMAMØTE: ER PLANENE FOR TRØNDERBANEN PÅ RETT SPOR?

Starttidspunkt: 27. februar 2020 Kl. 10:15Sluttidspunkt: 27. februar 2020 Kl. 12:30Sted: Turnéteateret i Verdal, Johannes Minsaas Plass 4, 7650 Verdal

 

Tekna og næringsforeningene på Innherred samler representanter fra arbeidsliv, byråkrati og politikk til samtale om Trønderbanens fremtid. Møtet er gratis. Lenke til påmelding finner du nederst på siden.

Trønderbanen er viktig for mange som pendler mellom byene fra Trondheim og nordover. For å gjøre dette tilbudet bedre trenger vi flere avganger og kortere reisetid mellom Steinkjer og Trondheim.

Bane NOR har utarbeidet en detaljplan for elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Denne planen tar sikte på elektrifisering av nåværende trasé mellom Hell og Steinkjer. Samtidig foreligger det planer om ny E6 i tunnell mellom Stjørdal og Levanger for å redusere reisetiden for bilistene.

 • Er vi i ferd med å gjøre Trønderbanen mindre attraktiv som reisevei sammenlignet med bilpending?
 • Og hvilken rolle kan Trønderbanen spille for å opprettholde og styrke Trøndelags status som en av de mest innovative regionene i Europa?

Kom og hør hva næringsliv, byråkrati og politikere har å si om planene for Trønderbanen og hvordan de ser for seg dette tilbudet i fremtiden. Vi ønsker velkommen til debattmøte.

INNLEDERE:

 • Terje Sivertsvoll, Jernbanedirektoratet
 • Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna
 • Christian Stav, konserndirektør i NTE
 • Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel
 • Marit Arnstad, stortingsrepresentant for Senterpartiet
 • Jon Gunnes, stortingsrepresentant for Venstre m.fl.

Ordstyrer Arve Løberg

Påmelding