Dette er situasjonen for næringslivet på Innherred - alle resultater fra spørreundersøkelsen

    Næringsforeningen i Levanger, Verdal Næringsforum, Inderøy Utvikling og Steinkjer…