Optimismen kommer tilbake - Status og fremtid for næringslivet på Innherred - Spørreundersøkelsen

Bilde: Ingrid Dahl Furunes, Paal Stavrum, Arild Klokkerhaug og Kirsti Arntsen (fra digitalt……