Medlemsverving i NFIL

Vi oppfordrer alle til å bistå med å skaffe flest mulig medlemmer til Næringsforeningen nå!!…