Oppstartsmøte for Næringsforeningen

45 personer møtte til oppstartsmøte for Næringsforeningen i Levanger som ble avholdt i…