Invitasjon til åpent oppstartsmøte i Næringsforeningen i Levanger

Til alle medlemmer i Næringsforeningen i Levanger Vedlagte dokument inneholder invitasjon til…