Medlemsverving i NFIL

Vi oppfordrer alle til å bistå med å skaffe flest mulig medlemmer til Næringsforeningen nå!!…


Oppstartsmøte for Næringsforeningen

45 personer møtte til oppstartsmøte for Næringsforeningen i Levanger som ble avholdt i…


NFiL Trenger egnede kontorer

Næringforeningen i Levanger leter etter egnede kontorer for ny daglig leder;…


Invitasjon til åpent oppstartsmøte i Næringsforeningen i Levanger

Til alle medlemmer i Næringsforeningen i Levanger Vedlagte dokument inneholder invitasjon til…